დამფუძნებელი

დავით თორაძე

დავით თორაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი

დავით თორაძე

დავით თორაძე

დამფუძნებელი პარტნიორი

Tel: +995 591 77-71-77
E-Mail: david@tpa.ge
სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი

პარტნიორები

თეა ჩოჩნიძე

თეა ჩოჩნიძე

პარტნიორი, REG SERVICE

თეა ჩოჩნიძე

თეა ჩოჩნიძე

პარტნიორი, REG SERVICE

Tel: +995 595 999 772
E-Mail: office@tpa.ge
საჯარო და სამეწარმეო რეესტრი,
უძრავი ქონება

თეო იასამნიძე

თეო იასამნიძე

პარტნიორი, Exeservice

თეო იასამნიძე

თეო იასამნიძე

პარტნიორი, Exeservice

Tel: +995 595 053 919
E-Mail: Teo@tpa.ge
სააღსრულებო სამართალი

ნინო არაბიძე

ნინო არაბიძე

პარტნიორი, Consulting Groups

ნინო არაბიძე

ნინო არაბიძე

პარტნიორი, Consulting Groups

Tel: +995 599 777 233
E-Mail: ninoarabidze@tpa.ge
Versteigerungsrecht

PARALEGAL

იურისტები

თათია როგავა

თათია როგავა

იურისტი

თათია როგავა

თათია როგავა

იურისტი

Tel: +995
E-Mail: tatia@tpa.ge
საპროცესო სამართალი

ნინო ვაშაკიძე

ნინო ვაშაკიძე

იურისტი

ნინო ვაშაკიძე

ნინო ვაშაკიძე

იურისტი

Tel: +995 579 07-07-28
E-Mail: ninovashakidze@tpa.ge
მედიასამართალი Arbeitsumfeld: Human Rights

თემურ ბეგაშვილი

თემურ ბეგაშვილი

იურისტი

თემურ ბეგაშვილი

თემურ ბეგაშვილი

იურისტი

Tel: +995
E-Mail: Temuri@tpa.ge
საწარმო უსაფრთხოება

ანა სალაძე

ანა სალაძე

ბუღალტერია

ანა სალაძე

ანა სალაძე

ბუღალტერია

Tel: +995 571 207887 E-Mail: office@tpa.ge

სალომე ახვლედიანი

სალომე ახვლედიანი

იურისტი

სალომე ახვლედიანი

სალომე ახვლედიანი

იურისტი

Tel: +995 598 566 263 E-Mail: office@tpa.ge საჯარო რეესტრი

ნინო თორაძე

ნინო თორაძე

უმცროსი იურისტი

ნინო თორაძე

ნინო თორაძე

უმცროსი იურისტი

Tel: +995 577 222 357
E-Mail: nino@tpa.ge
აუქციონები

დავით ბაქრაძე

დავით ბაქრაძე

დავით ბაქრაძე

დავით ბაქრაძე

Tel: +995
E-Mail: office@tpa.ge

შალვა გეწაძე

შალვა გეწაძე

იურისტი

შალვა გეწაძე

შალვა გეწაძე

იურისტი

Tel: +995
E-Mail: office@tpa.ge
ვადაგადაცილებული ვალდებულებები

ასისტენტები

სოფი ბეჭვაია

სოფი ბეჭვაია

ასისტენტი

სოფი ბეჭვაია

სოფი ბეჭვაია

ასისტენტი

გიორგი მილაძე

გიორგი მილაძე

ასისტენტი

გიორგი მილაძე

გიორგი მილაძე

ასისტენტი

ონისე ადამია

ონისე ადამია

ასისტენტი

ონისე ადამია

ონისე ადამია

ასისტენტი

თემური ლომიძე

თემური ლომიძე

ასისტენტი

თემური ლომიძე

თემური ლომიძე

ასისტენტი