თეა ჩოჩნიძე
თეა ჩოჩნიძე
მმართველი დირექტორი, თბილისი, საქართველო


ტელ: + 995 595 999772
ელ-ფოსტა: office@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: უძრავი ქონება, საჯარო რეესტრი
დავით თორაძე
დავით თორაძე
დამფუძნებელი პარტნიორი, თბილისი, საქართველო


ტელ: + 995 591 777177
ელ-ფოსტა: david@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი
ნინო ვაშაკიძე
ნინო ვაშაკიძე
ასისტენტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: nino@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი
ნინო კუკულაძე
ნინო კუკულაძე
ასისტენტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: nine@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ანა სალაძე
ანა სალაძე
ბუღალტერია, ანგარიშგება


ელ-ფოსტა: office@tpa.ge