თეა ჩოჩნიძე
თეა ჩოჩნიძე
მმართველი დირექტორი, თბილისი, საქართველო


ტელ: + 995 595 999772
ელ-ფოსტა: office@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: უძრავი ქონება, საჯარო რეესტრი
დავით თორაძე
დავით თორაძე
დამფუძნებელი პარტნიორი, თბილისი, საქართველო


ტელ: + 995 591 777177
ელ-ფოსტა: david@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი
თეონა იასამნიძე
თეონა იასამნიძე
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: + 995 591 777177
ელ-ფოსტა: teo@exes.ge


საქმიანობის სფერო: სააღსრულებო სამართალი
თემური ბეგაშვილი
თემური ბეგაშვილი
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: temuri@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: საკორპორაციო სამართალი
ნინო ვაშაკიძე
ნინო ვაშაკიძე
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: ninovashakidze@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: ადამიანის უფლებების დაცვა
ნინო კუკულაძე
ნინო კუკულაძე
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: nine@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ანანო ხუროშვილი
ანანო ხუროშვილი
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: anano@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: საოჯახო და სამემკვიდრეო სამართალი
თათია როგავა
თათია როგავა
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: tatia@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: საპროცესო სამართალი
თათია როგავა
მარიამ ბიჭიაშვილი
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: mariami@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: კორპორატიული კლინეტები
თათია როგავა
სალომე ახვლედიანი
იურისტი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 555 342022
ელ-ფოსტა: salome@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: საჯარო რეესტრი
გიორგი სულიაშვილი
გიორგი სულიაშვილი
სისტემური ადმინისტრატორი, თბილისი, საქართველო


ტელ: +995 591 013532
ელ-ფოსტა: itsupport@tpa.ge


საქმიანობის სფერო: საინფორმაციო ტექნოლოგიები
ანა სალაძე
ანა სალაძე
ბუღალტერია, ანგარიშგება


ელ-ფოსტა: office@tpa.ge